• Phone: 02425-259335
  • Email: principal@amrutpharm.co.in
Amrut Pharm

Amrutvahini Sheti and Shikshan Vikas Sanstha (AVS&SVS), Sangamner

Sr.No. Name of Member Designation
1 Hon. Shri. Balasaheb Bhausaheb Thorat President
2 Shri. K. H. alias Balasaheb Gunjal Patil Vice-President
3 Hon.Shri. Dr. Sudhir Bhaskarrao Tambe Trustee
4 Shri. Bajirao Khanduji Khemnar Patil Trustee
5 Shri. Laxmanrao Balaji Kute Trustee
6 Adv. Shri. Ramnath Bhaurao Sonawane Trustee
7 Shri.Tulshiram Prabhakar Bhor Trustee
8 Mrs. Sharayu Ranjit Deshmukh Trustee
9 Shri. Madhav Karbhari Chaudhari Trustee